Ds. J. Driessen - Mattheüs 24 : 37 - 39

Afspelen

Jezus' prediking van het laatste der dagen

Mattheüs 24 :37 tot 39
25-11-2009
Een vreselijke verharding
Een rijke lankmoedigheid
Een aangrijpend oordeel
Een heerlijke redding

MattheĆ¼s 24 : 37 - 39

Mattheüs 24
37
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38
Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39
En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Delen & Download

Download preek