Ds. P. Mulder - Psalmen 25 : 7 - 8

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 25 :7 tot 8
30-7-2009

Psalmen 25 : 7 - 8

Psalmen 25
7
Cheth. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen; gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE!
8
Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg.

Delen & Download

Download preek