Ds. J. Veenendaal - Handelingen 16 : 14 - 15

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 16 :14 tot 15
26-11-2006

Handelingen 16 : 14 - 15

Handelingen 16
14
En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
15
En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.

Delen & Download

Download preek