Ds. G. Schipaanboord - Lukas 5 : 18 - 20

Afspelen

Onderwerp

Lukas 5 :18 tot 20
20-8-1963

Lukas 5 : 18 - 20

Lukas 5
18
En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.
19
En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de schare, zo klommen zij op het dak, en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken, in het midden, voor Jezus.
20
En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven.

Delen & Download

Download preek