Ds. J.M. Kleppe - Johannes 19 : 25 - 27

Afspelen

Onderwerp

Johannes 19 :25 tot 27
28-3-2010

Johannes 19 : 25 - 27

Johannes 19
25
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
26
Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27
Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Delen & Download

Download preek