Ds. J.J. van Eckeveld - Artikel 20 0 : Art. 20

Afspelen

God openbaart Zich in Christus

Artikel 20 0 :Art. 20
23-8-2009

Artikel 20 : Art. 20

Artikel

20 . God heeft Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door Zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven..

Delen & Download

Download preek