Ds. D. Hakkenberg - Markus 5 : 18 - 19

Afspelen

Christus Jezus, Overwinnaar over alle boze macht

Markus 5 :18 tot 19
1-1-1984

Markus 5 : 18 - 19

Markus 5
18
En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn.
19
Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.

Delen & Download

Download preek