Ds. J. Veenendaal - 1 Petrus 1 : 6 - 7

Afspelen

Onderwerp

1 Petrus 1 :6 tot 7
22-4-2007

1 Petrus 1 : 6 - 7

1 Petrus 1
6
In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;
7
Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

Delen & Download

Download preek