Ds. L. Terlouw - Johannes 1 : 49 - 50

Afspelen

Een van God gegevene

Johannes 1 :49 tot 50
9-1-2011

Johannes 1 : 49 - 50

Johannes 1
49
Nathanael zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u.
50
Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israels.

Delen & Download

Download preek