Ds. L. Huisman - Mattheüs 9 : 27 - 30

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 9 :27 tot 30

MattheĆ¼s 9 : 27 - 30

Mattheüs 9
27
En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
28
En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
29
Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
30
En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat niemand het wete.

Delen & Download

Download preek