Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 4 : 1 - 4

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 4 :1 tot 4
10-3-2010

MattheĆ¼s 4 : 1 - 4

Mattheüs 4
1
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
2
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
3
En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
4
Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Delen & Download

Download preek