Ds. W. Silfhout - Zondag 19 0 : 52

Afspelen

Onderwerp

Zondag 19 0 :52
24-1-2010

Zondag 19 : 52

Vraag

52 :Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord:Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Delen & Download

Download preek