Ds. W. Silfhout - Zondag 19 0 : 50 - 51

Afspelen

Onderwerp

Zondag 19 0 :50 tot 51
17-1-2010

Zondag 19 : 50 - 51

Zondag

19 Vraag

50 :Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? Antwoord:Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk, door Wien de Vader alle ding regeert.  Vraag

51 :Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus? Antwoord:Eerstelijk dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet.Daarna dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.

Delen & Download

Download preek