Ds. H. Paul - Mattheüs 21 : 37 - 39

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 21 :37 tot 39

MattheĆ¼s 21 : 37 - 39

Mattheüs 21
37
En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien.
38
Maar de landlieden, den zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden.
39
En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten den wijngaard, en doodden hem.

Delen & Download

Download preek