Ds. A. Snoep - Romeinen 6 : 4

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 6 :4
9-9-1984

Romeinen 6 : 4

Romeinen 6
4
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Delen & Download

Download preek