Ds. D.W. Tuinier - Psalmen 106 : 4b - 5a

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 106 :4b tot 5a
25-9-2005

Psalmen 106 : 4b - 5a

Psalmen 106
4
Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil;
5
Opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de blijdschap Uws volks; opdat ik mij beroeme met Uw erfdeel.

Delen & Download

Download preek