Ds. J.S. van der Net - Markus 15 : 42 - 47

Afspelen

Onderwerp

Markus 15 :42 tot 47
2-4-2010

Markus 15 : 42 - 47

Markus 15
42
En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;
43
Kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
44
En Pilatus verwonderde zich, dat Hij alrede gestorven was; en den hoofdman over honderd tot zich geroepen hebbende, vraagde hem, of Hij lang gestorven was.
45
En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam.
46
En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond Hem in dat fijne lijnwaad, en leide Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.
47
En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.

Delen & Download

Download preek