Ds. J.S. van der Net - Kolossenzen 3 : 1 - 4

Afspelen

Het opstandingsleven van de gemeente

Kolossenzen 3 :1 tot 4
5-4-2010
Het onmisbare kenteken
De tegenwoordige verborgenheid
Een heerlijke openbaring

Kolossenzen 3 : 1 - 4

Kolossenzen 3
1
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Delen & Download

Download preek