Ds. J.S. van der Net - Markus 14 : 60 - 62

Afspelen

Onderwerp

Markus 14 :60 tot 62
28-3-2010

Markus 14 : 60 - 62

Markus 14
60
En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;
61
Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?
62
En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

Delen & Download

Download preek