Ds. A. Snoep - Johannes 5 : 33 - 36

Afspelen

Onderwerp

Johannes 5 :33 tot 36

Johannes 5 : 33 - 36

Johannes 5
33
Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.
34
Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.
35
Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.
36
Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.

Delen & Download

Download preek