Ds. W. Silfhout - Hoofdstuk 2 2 : 6 - 7

Afspelen

Onderwerp

Hoofdstuk 2 2 :6 tot 7
19-11-2009

Hoofdstuk 2 2 : 6 - 7

2 -

6 . Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld.

2 -

7 . Maar zovelen als waarachtiglijk geloven, en door den dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij niemand schuldig is.

Delen & Download

Download preek