Ds. A. Snoep - Lukas 22 : 47 - 48

Afspelen

Onderwerp

Lukas 22 :47 tot 48

Lukas 22 : 47 - 48

Lukas 22
47
En als Hij nog sprak, ziet daar een schare; en een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor, en kwam bij Jezus, om Hem te kussen.
48
En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij den Zoon des mensen met een kus?

Delen & Download

Download preek