Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Thessalonicenzen 3 : 1 - 2

Afspelen

Paulus’ verzoek om de voorbede van de gemeente

2 Thessalonicenzen 3 :1 tot 2
2-9-2001
De vraag om deze voorbede
De loop van het Woord
De overwinning van het Woord

2 Thessalonicenzen 3 : 1 - 2

2 Thessalonicenzen 3
1
Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;
2
En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.

Delen & Download

Download preek