Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Petrus 1 : 1 - 2

Afspelen

Onderwerp

1 Petrus 1 :1 tot 2
30-8-2009

1 Petrus 1 : 1 - 2

1 Petrus 1
1
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie,
2
Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Delen & Download

Download preek