Ds. A. Snoep - 2 Samuël 24 : 17 - 18

Afspelen

Onderwerp

2 Samuël 24 :17 tot 18

2 Samuël 24 : 17 - 18

2 Samuël 24
17
En David, als hij den engel zag, die het volk sloeg, sprak tot den HEERE, en zeide: Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijns vaders huis.
18
En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en zeide tot hem: Ga op, richt den HEERE een altaar op, op den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet.

Delen & Download

Download preek