Ds. K. de Gier - Ezechiël 4 : 13 - 15

Afspelen

Onderwerp

Ezechiël 4 :13 tot 15
15-8-1982

Ezechiƫl 4 : 13 - 15

Ezechiël 4
13
En de HEERE zeide: Alzo zullen de kinderen Israels hun brood onrein eten onder de heidenen, waarhenen Ik hen verdrijven zal.
14
Toen zeide ik: Ach, Heere, HEERE, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest; want ik heb, van mijn jeugd af tot nu toe, geen dood aas, noch dat verscheurd is, gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen.
15
En Hij zeide tot mij: Zie, Ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden.

Delen & Download

Download preek