Ds. A. Elshout - Klaagliederen 3 : 21 - 23

Afspelen

Onderwerp

Klaagliederen 3 :21 tot 23
Jeremia’s ootmoedige erkenning voor de goedertierenheden des HEEREN
De omstandigheden waaronder die erkenning plaatsvond
De woorden waarmee die erkenning plaatsvond
Het doel waartoe die erkenning plaatsvond

Klaagliederen 3 : 21 - 23

Klaagliederen 3
21
Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen;
22
Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;
23
Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

Delen & Download

Download preek