Ds. A. Snoep - Jesaja 44 : 3b - 5

Afspelen

Onderwerp

Jesaja 44 :3b tot 5

Jesaja 44 : 3b - 5

Jesaja 44
3
Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
4
En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.
5
Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israel.

Delen & Download

Download preek