Ds. J.M. Kleppe - Markus 3 : 5

Afspelen

Onderwerp

Markus 3 :5
31-1-2010

Markus 3 : 5

Markus 3
5
En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

Delen & Download

Download preek