Ds. C.G. Vreugdenhil - Markus 16 : 9 - 11

Afspelen

Onderwerp

Markus 16 :9 tot 11
5-4-2010

Markus 16 : 9 - 11

Markus 16
9
En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
10
Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.
11
En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.

Delen & Download

Download preek