Ds. A.A. Brugge - Lukas 1 : 46 - 50

Afspelen

Onderwerp

Lukas 1 :46 tot 50
20-12-2009

Lukas 1 : 46 - 50

Lukas 1
46
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
47
En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
48
Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
49
Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
50
En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.

Delen & Download

Download preek