Ds. A. Snoep - 2 Samuël 24 : 1 - 2

Afspelen

Onderwerp

2 Samuël 24 :1 tot 2

2 Samuël 24 : 1 - 2

2 Samuël 24
1
En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israel; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israel en Juda.
2
De koning dan zeide tot Joab, den krijgsoverste, die bij hem was: Trek nu om, door alle stammen van Israel, van Dan tot Ber-seba toe, en tel het volk, opdat ik het getal des volks wete.

Delen & Download

Download preek