Onbekend - 2 Samuël 18 : 18b

Afspelen

Onderwerp

2 Samuël 18 :18b
28-5-2000

2 Samuël 18 : 18b

2 Samuël 18
18
Absalom nu had genomen, en in zijn leven voor zich opgericht een pilaar, die in het koningsdal is; want hij zeide: Ik heb geen zoon, om aan mijn naam te doen gedenken; en hij had dien pilaar genoemd naar zijn naam; daarom wordt hij tot op dezen dag genoemd: Absaloms hand.

Delen & Download

Download preek