Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 12 : 1 - 2

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 12 :1 tot 2
9-3-2003

Romeinen 12 : 1 - 2

Romeinen 12
1
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Delen & Download

Download preek