Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 11 : 25 - 26

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 11 :25 tot 26
10-9-2000

MattheĆ¼s 11 : 25 - 26

Mattheüs 11
25
In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
26
Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Delen & Download

Download preek