Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 2 : 28 - 35

Afspelen

Onderwerp

Lukas 2 :28 tot 35
5-1-2003

Lukas 2 : 28 - 35

Lukas 2
28
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
29
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
30
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
32
Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.
33
En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.
34
En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.
35
(En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

Delen & Download

Download preek