Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 2 : 15 - 16(1)

Afspelen

Onderwerp

Lukas 2 :15 tot 16(1)
25-12-2006
preek 1 van 2

Lukas 2 : 15 - 16(1)

Lukas 2
15
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

Delen & Download

Download preek