Ds. C.G. Vreugdenhil - Jona 4 : 1 - 5

Afspelen

Onderwerp

Jona 4 :1 tot 5

Jona 4 : 1 - 5

Jona 4
1
Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak.
2
En hij bad tot den HEERE, en zeide: Och HEERE! was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis; want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad.
3
Nu dan, HEERE! neem toch mijn ziel van mij; want het is mij beter te sterven dan te leven.
4
En de HEERE zeide: Is uw toorn billijk ontstoken?
5
Jona nu ging ter stad uit, en zette zich tegen het oosten der stad; en hij maakte zich aldaar een verdek, en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag, wat van de stad zou worden.

Delen & Download

Download preek