Ds. C.G. Vreugdenhil - Jona 3 : 1 - 4

Afspelen

Onderwerp

Jona 3 :1 tot 4

Jona 3 : 1 - 4

Jona 3
1
En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende:
2
Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.
3
Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN. Nineve nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen.
4
En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.

Delen & Download

Download preek