Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 15 : 14 - 16

Afspelen

Onderwerp

Johannes 15 :14 tot 16
4-8-2002

Johannes 15 : 14 - 16

Johannes 15
14
Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
15
Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.
16
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

Delen & Download

Download preek