Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 2 : 5 - 8

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 2 :5 tot 8
19-5-2002

Handelingen 2 : 5 - 8

Handelingen 2
5
En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
6
En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7
En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?
8
En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?

Delen & Download

Download preek