Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 1 : 3 - 4

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 1 :3 tot 4
24-5-2009

Handelingen 1 : 3 - 4

Handelingen 1
3
Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.
4
En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.

Delen & Download

Download preek