Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 1 : 13 - 14

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 1 :13 tot 14

Handelingen 1 : 13 - 14

Handelingen 1
13
En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus.
14
Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

Delen & Download

Download preek