Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 1 : 10 - 11

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 1 :10 tot 11
9-5-2002

Handelingen 1 : 10 - 11

Handelingen 1
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Delen & Download

Download preek