Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 6 : 10 - 17

Afspelen

Onderwerp

Efeze 6 :10 tot 17
4-8-2002

Efeze 6 : 10 - 17

Efeze 6
10
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
11
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
15
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Delen & Download

Download preek