Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Kronieken 30 : 8

Afspelen

Onderwerp

2 Kronieken 30 :8
8-3-2009

2 Kronieken 30 : 8

2 Kronieken 30
8
Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren.

Delen & Download

Download preek