Ds. W. Visscher - Mattheüs 27 : 41 - 42a

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 27 :41 tot 42a
6-4-2007

MattheĆ¼s 27 : 41 - 42a

Mattheüs 27
41
En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden:
42
Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.

Delen & Download

Download preek