Ds. W. Visscher - Markus 4 : 26 - 29

Afspelen

Onderwerp

Markus 4 :26 tot 29
3-2-2008

Markus 4 : 26 - 29

Markus 4
26
En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp;
27
En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.
28
Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
29
En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.

Delen & Download

Download preek