Ds. W. Visscher - Lukas 1 : 38

Afspelen

De boodschap van Maria

Lukas 1 :38
14-12-2008
Door God geroepen
De opdracht aanvaard
Deze preek is vele jaren eerder gepubliceerd, maar willen we u opnieuw onder de aandacht brengen. (Na de dienst brengt ds. Nwibo uit Nigeria de groeten over. Het leek ons goed u de mogelijkheid te geven ook deze na te beluisteren).

Lukas 1 : 38

Lukas 1
38
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

Delen & Download

Download preek