Ds. W. Visscher - 2 Koningen 4 : 16 - 17

Afspelen

Onderwerp

2 Koningen 4 :16 tot 17
13-11-2007

2 Koningen 4 : 16 - 17

2 Koningen 4
16
En hij zeide: Op dezen gezetten tijd, omtrent dezen tijd des levens zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide: Neen, mijn heer, gij, man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet.
17
En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon op dien gezette tijd, omtrent den tijd des levens, dien Elisa tot haar gesproken had.

Delen & Download

Download preek